Privacy statement:
Adparts b.v. respecteert de wettelijke privacyregels en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

De privacy van bezoekers aan de site wordt gerespecteerd door degene die bij adparts b.v. verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de achterliggende procedures. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag.

Adparts b.v. gebruikt uw gegevens voor de verwerking van uw verzoek om informatie en/of uw bestellingen. Indien u als bezoeker besluit om zich te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

Wij maken u er op attent deze internetsite links kan bevatten naar andere internetsites waar in sommige gevallen geen privacy statement van toepassing is.