Nieuwsbrief

Wereld primeur! Rheintacho stroboscope met auto-sync laser functie

U kent natuurlijk draagbare stroboscopen, maar kent u ook de Rheintacho portable LED stroboscope met een super qbLED en auto-sync laser functie? 

De RT Strobe super qbLED zendt een laserstraal uit naar de reflectie sticker en wordt aan de voorkant van de strobe weer opgevangen. De controller in de stroboscoop berekent op basis van de tijd tussen zenden en ontvangen het toerental waarop wordt gemeten.

De flashfrequentie wordt aangepast aan het werkelijk gemeten toerental en hiermee is er een exacte instelling van de flash frequentie mogelijk.

RT strobe QB LED laser

Deze geïntegreerde optische tacho meter en stroboscoop geeft een absoluut nauwkeurig en betrouwbaar proces. Fluctuatie in het te meten toerental is geen enkel probleem. 

Bij toepassingen waar de reflectiesticker niet direct op het object wat geobserveerd dient te worden kan worden geplakt, heeft de RT Strobe super qbLED een observatie functie (auto-save). Deze functie is vergelijkbaar met de focus lock bij een fotocamera. De snelheid op een positie in het systeem wat gelijk is aan de snelheid welke geobserveerd dient te worden kan worden opgeslagen en voor daadwerkelijke observatie worden gebruikt.

Lees meer